Науково-практична конференція з міжнародною участю “Інфекційні хвороби: сучасні виклики та проблеми діагностики”


Мета заходу: підвищити професійну кваліфікацію лікарів із заявленої тематики конференції, ознайомити з актуальними алгоритмами, схемами та методами в лікувальному процесі. Сприяння професійному вдосконаленню лікарів.

Програма заходу передбачає опрацювання питань за такими напрямами:
1. Респіраторний синдром в клініці інфекційних хвороб. Уроки пандемії коронавірусної хвороби 2019.
2. Інфекційні та паразитарні хвороби гепатобіліарної системи.
3. Трансмісивні захворювання. Лайм-бореліоз.
4. Проблеми резистентності до антимікробних препаратів.
5. Інфекційні загрози в світі та Україні: що потрібно знати лікарям загального профілю сімейної медицини.
6. Дискусійний клуб «Складний діагноз».
7. Інфекційні хвороби з ураженням нервової системи. Герпесвірусні захворювання.